5-1-600x560-Recovered-Recovered-Recovered
ویرایش

درباره ی ما

خدمات مشتریان الباگاز با برخورداری از شبکه ایی گسترده از نمایندگان مجرب و متعهد توانسته است فعالیت حرفه ای خود را در تمامی نقاط کشور با کسب رضایت اکثریت مشتریان به منصه ظهور رساند. خاطر نشان می گردد که این نمایندگان با به کار گیری مدیریت صحیح و در اختیار داشتن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موثر و مناسب ، مجموعه را در ارائه خدمات مطلوب در مدت زمان کوتاه و با سرعت و دقت بالا یاری می رسانند.

دسترسی های ارتباطی

مشخصات متقاضی دریافت نمایندگی:

نام متقاضی نمایندگی/ مؤسسه/ مرکز خدمات (نام رسمی ثبت شده/ نام شناخته شده):
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

مشخصات مدیر مسئول مؤسسه/ مرکز خدمات:

۱۴۰۰/۰۱/۰۱
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شماره شناسنامه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام خانوادگی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
وضعیت نظام وظیفه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آخرین مدرک تحصیلی و گرایش
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
محل تولد
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
مذهب
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
دین
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
وضعیت جسمانی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
وضعیت تأهل :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آدرس محل سکونت (منزل شخصی)
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تلفن همراه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تلفن ثابت
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

در صورت داشتن سوابق فعالیت در زمینه تولید یا فروش، شرح کاملی را ذکر نمائید.

در صورت داشتن سوابق فعالیت در زمینه تولید یا فروش، شرح کاملی را ذکر نمائید.
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

در صورتی که نمایندگی رسمی سایر شرکت¬ها را نیز دارا می¬باشید، موارد را با ذکر نام شرکت و مدت زمان همکاری (تاریخ شروع همکاری) ذکر نمائید:

انتخاب یک تاریخ
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام شرکت
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

مشخصات مؤسسه/ مرکز خدمات :

وضعیت مالکیت محل :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
موقعیت رسمی ملک
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شماره منطقه شهرداری
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
موقعیت جغرافیایی :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تاریخ پایان اعتبار
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تاریخ صدور
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام اتحادیه صنف
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شماره پروانه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
پروانه کسب
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
توضیحات
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سهم پیشهادی مدیر مسئول در مؤسسه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سهم مدیر مسئول در مؤسسه/ مرکز خدمات :
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
کدپستی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شهرستان
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
استان
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آدرس دقیق نمایندگی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آدرس پست الکترونیک
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تلفن همراه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
فکس
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شماره تلفن
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
کد تلفن
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

(مشخصات پرسنل مؤسسه)

تعداد پرسنل غیر فنی (اداری و سایر)
-
+
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تعداد پرسنل فنی (متخصص تعمیرات)
-
+
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تعداد کل پرسنل شاغل در مؤسسه
-
+
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!


نام خانوادگی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سوابق آموزشی و فنی مدیر مسئول مرکز
مدرک دریافتی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تاریخ خاتمه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تاریخ شروع
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام مؤسسه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
عنوان دوره
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

مشخصات پرسنل مؤسسه خدماتی

مدرک دریافتی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تاریخ خاتمه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تاریخ شروع
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام مؤسسه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
عنوان دوره
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!

مشخصات پرسنل فنی

مدرک دریافتی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تاریخ خاتمه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تاریخ شروع
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام مؤسسه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
عنوان دوره
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام و نام خانوادگی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
جهت برقراری ارتباطات اداری با دفتر خدمات البا گاز شامل گزارشات ماهیانه، درخواست قطعات و پاسخگویی به سایر موارد و .... چه شخصی را معرفی می¬نمایید؟

امکانات کامپیوتری

آیا مرکز شما دارای سیستم کامپیوتری می باشد؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
توضیحات بیشتر
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا از نرم افزار ویژه ای برای انجام امور خدمات استفاده می نمایید؟ (نام نرم افزار و شرح کاملی از قابلیت های آن ذکر شود)
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا مرکز شما دارای اینترنت پرسرعت می باشد؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام وسایل حمل ونقل
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا مرکز شما وسایل حمل و نقل دارا می باشد؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سردرب متعلق به چه شرکتی می باشد؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا در مرکز شما تابلو سردرب نصب شده است؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا برای ارتقاء امکانات موجود در مؤسسه خود در آینده برنامه ای دارید؟ به طور کامل توضیح دهید.
آیا برای ارتقاء امکانات موجود در مؤسسه خود در آینده برنامه¬ای دارید؟ به طور کامل توضیح دهید.
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!