لغو پیش بارگیری
12

02171396

با ما تماس بگیرید

مشخصات متقاضی دریافت نمایندگی:

نام متقاضی نمایندگی/ مؤسسه/ مرکز خدمات (نام رسمی ثبت شده/ نام شناخته شده):
فیلد مورد نیاز است!

مشخصات مدیر مسئول مؤسسه/ مرکز خدمات:

۱۴۰۰/۰۱/۰۱
فیلد مورد نیاز است!
شماره شناسنامه
فیلد مورد نیاز است!
نام خانوادگی
فیلد مورد نیاز است!
نام
فیلد مورد نیاز است!
وضعیت نظام وظیفه
فیلد مورد نیاز است!
آخرین مدرک تحصیلی و گرایش
فیلد مورد نیاز است!
محل تولد
فیلد مورد نیاز است!
مذهب
فیلد مورد نیاز است!
دین
فیلد مورد نیاز است!
وضعیت جسمانی
فیلد مورد نیاز است!
وضعیت تأهل :
فیلد مورد نیاز است!
آدرس محل سکونت (منزل شخصی)
فیلد مورد نیاز است!
تلفن همراه
فیلد مورد نیاز است!
تلفن ثابت
فیلد مورد نیاز است!

در صورت داشتن سوابق فعالیت در زمینه تولید یا فروش، شرح کاملی را ذکر نمائید.

در صورت داشتن سوابق فعالیت در زمینه تولید یا فروش، شرح کاملی را ذکر نمائید.
فیلد مورد نیاز است!

در صورتی که نمایندگی رسمی سایر شرکت¬ها را نیز دارا می¬باشید، موارد را با ذکر نام شرکت و مدت زمان همکاری (تاریخ شروع همکاری) ذکر نمائید:

انتخاب یک تاریخ
فیلد مورد نیاز است!
نام شرکت
فیلد مورد نیاز است!

مشخصات مؤسسه/ مرکز خدمات :

وضعیت مالکیت محل :
فیلد مورد نیاز است!
موقعیت رسمی ملک
فیلد مورد نیاز است!
شماره منطقه شهرداری
فیلد مورد نیاز است!
موقعیت جغرافیایی :
فیلد مورد نیاز است!
تاریخ پایان اعتبار
فیلد مورد نیاز است!
تاریخ صدور
فیلد مورد نیاز است!
نام اتحادیه صنف
فیلد مورد نیاز است!
شماره پروانه
فیلد مورد نیاز است!
پروانه کسب
فیلد مورد نیاز است!
توضیحات
فیلد مورد نیاز است!
سهم پیشهادی مدیر مسئول در مؤسسه
فیلد مورد نیاز است!
سهم مدیر مسئول در مؤسسه/ مرکز خدمات :
فیلد مورد نیاز است!
کدپستی
فیلد مورد نیاز است!
شهرستان
فیلد مورد نیاز است!
استان
فیلد مورد نیاز است!
آدرس دقیق نمایندگی
فیلد مورد نیاز است!
آدرس پست الکترونیک
فیلد مورد نیاز است!
تلفن همراه
فیلد مورد نیاز است!
فکس
فیلد مورد نیاز است!
شماره تلفن
فیلد مورد نیاز است!
کد تلفن
فیلد مورد نیاز است!

(مشخصات پرسنل مؤسسه)

تعداد پرسنل غیر فنی (اداری و سایر)
-
+
فیلد مورد نیاز است!
تعداد پرسنل فنی (متخصص تعمیرات)
-
+
فیلد مورد نیاز است!
تعداد کل پرسنل شاغل در مؤسسه
-
+
فیلد مورد نیاز است!


نام خانوادگی
فیلد مورد نیاز است!
نام
فیلد مورد نیاز است!
سوابق آموزشی و فنی مدیر مسئول مرکز
مدرک دریافتی
فیلد مورد نیاز است!
تاریخ خاتمه
فیلد مورد نیاز است!
تاریخ شروع
فیلد مورد نیاز است!
نام مؤسسه
فیلد مورد نیاز است!
عنوان دوره
فیلد مورد نیاز است!

مشخصات پرسنل مؤسسه خدماتی

مدرک دریافتی
فیلد مورد نیاز است!
تاریخ خاتمه
فیلد مورد نیاز است!
تاریخ شروع
فیلد مورد نیاز است!
نام مؤسسه
فیلد مورد نیاز است!
عنوان دوره
فیلد مورد نیاز است!

مشخصات پرسنل فنی

مدرک دریافتی
فیلد مورد نیاز است!
تاریخ خاتمه
فیلد مورد نیاز است!
تاریخ شروع
فیلد مورد نیاز است!
نام مؤسسه
فیلد مورد نیاز است!
عنوان دوره
فیلد مورد نیاز است!
نام و نام خانوادگی
فیلد مورد نیاز است!
جهت برقراری ارتباطات اداری با دفتر خدمات البا گاز شامل گزارشات ماهیانه، درخواست قطعات و پاسخگویی به سایر موارد و .... چه شخصی را معرفی می¬نمایید؟

امکانات کامپیوتری

آیا مرکز شما دارای سیستم کامپیوتری می باشد؟
فیلد مورد نیاز است!
توضیحات بیشتر
فیلد مورد نیاز است!
آیا از نرم افزار ویژه ای برای انجام امور خدمات استفاده می نمایید؟ (نام نرم افزار و شرح کاملی از قابلیت های آن ذکر شود)
فیلد مورد نیاز است!
آیا مرکز شما دارای اینترنت پرسرعت می باشد؟
فیلد مورد نیاز است!
نام وسایل حمل ونقل
فیلد مورد نیاز است!
آیا مرکز شما وسایل حمل و نقل دارا می باشد؟
فیلد مورد نیاز است!
سردرب متعلق به چه شرکتی می باشد؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا در مرکز شما تابلو سردرب نصب شده است؟
فیلد مورد نیاز است!
آیا برای ارتقاء امکانات موجود در مؤسسه خود در آینده برنامه ای دارید؟ به طور کامل توضیح دهید.
آیا برای ارتقاء امکانات موجود در مؤسسه خود در آینده برنامه¬ای دارید؟ به طور کامل توضیح دهید.
فیلد مورد نیاز است!