قطعات جانبی

واسط شبکه چدنی

فیلتر ذغالی هود

شیلنگ فلزی

سه راهی رو پیچ ۱.۲ شیلنگ فلزی

سپر حرارتی چدن

پک شیلنگ و بست خدمات

اتصال برنجی۱.۲ اینچ روپیچ توپیچ

اسپری گاز پاک کن

استیک پز چدنی آلتون

لطفا جهت سفارش گذاری با شماره ۰۲۱۷۱۳۹۶ داخلی ۳ تماس حاصل فرمائید.