12

02171396

با ما تماس بگیرید

W3.CSS

واسطه شبکه چدنی

 کد قطعه : ۱۵۰۷۲۱

کاربرد و مزایا: سوخت کامل و صحیح نیازمند اکسیژن می باشد. با قرار دادن ظرف روی شعله مسیر انتقال حرارت و هوا تغییر می کند و شعله آبی به سبب کمبود هوای مورد نیاز تغییر و بصورت مواج در می آید و بازده توان حرارتی خود را از دست می دهد و با انتقال حرارت از زیر ظرف به سمت کناره ها پخت از حالت یکدست خارج می شود. برای رسیدن اکسیژن به شعله و بالاتر رفتن توان حرارتی بایستی از واسطه (پایه) چدنی استفاده نمود تا جریان گرمای ایجاد شده توسط شعله، بالاتر از سطح اجاق گاز باشد و ورود هوای مورد نیاز شعله به راحتی از قسمت زیرین انجام بگیرد.

لطفا جهت سفارش گذاری با شماره ۰۲۱۷۱۳۹۶ داخلی ۳ تماس حاصل فرمائید.