12

02171396

با ما تماس بگیرید

W3.CSS

واسطه شبکه چدنی

 کد قطعه : ۱۵۰۷۲۱

کاربرد و مزایا: با قرار دادن ظرف روی شعله، مسیر انتقال حرارت و هوا تغییر می کند و شعله آبی به سبب کمبود هوای مورد نیاز بصورت مواج در می آید و بازده توان حرارتی خود را از دست می دهد؛ با انتقال حرارت از زیر ظرف به سمت کناره ها پخت از حالت یکدست خارج می شود. برای رسیدن اکسیژن به شعله (سوخت کامل و صحیح نیازمند اکسیژن کافی می باشد) و بالاتر رفتن توان حرارتی بایستی از واسطه (پایه) چدنی استفاده نمود تا جریان گرمای ایجاد شده توسط شعله، بالاتر از سطح اجاق گاز باشد و ورود هوای مورد نیاز شعله به راحتی از قسمت زیرین انجام گیرد.

لطفا جهت سفارش گذاری با شماره ۰۲۱۷۱۳۹۶ داخلی ۳ تماس حاصل فرمائید.